توجه کنید: اگر دکمه عضویت کار نکرد” مشکل از سایت نیست” سابقه مرورگر شما پر شده است” وارد مرورگر اصلی (گوگل) شوید و در قسمت بالا گوشه 3 نقطه را بزنید” و سابقه را پاک کنید” سپس اقدام به ثبت نام کنید” اگر باز موفق نشدید” به کانالی که قبلا وارد شدید” ویدیوی آموزشی در این مورد گذاشتیم ببینید و انجام دهید..